Γραμμικό Σχέδιο Β Λυκείου

Γραμμικό Σχέδιο Β Λυκείου: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να αναπαριστούν με τη βοήθεια της «γλώσσας» του σχεδίου γεωμετρικά σχήματα, αντικείμενα και μορφές, σύμφωνα πάντοτε με τις καθιερωμένες συμβάσεις και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα, μέσα και υλικά.

Στο τέλος της διδασκαλίας του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζει τις δυνατότητες των οργάνων, μέσων και υλικών σχεδίασης και να τα χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο.
  • Να εκτελεί με τα προβλεπόμενα όργανα και μέσα τη σχεδιαστική εργασία με καθαρότητα, ακρίβεια και ταχύτητα.
  • Να αντιλαμβάνεται τη γεωμετρική μορφή των αντικειμένων τα οποία σχεδιάζει.
  • Να απεικονίζει με τους καθιερωμένους τρόπους απλά αντικείμενα.
  • Να αντιλαμβάνεται από το σχέδιο τα πραγματικά μεγέθη του αντικειμένου που απεικονίζεται.
  • Να συσχετίζει στοιχεία μεγέθους, μορφής και θέσης σε σχέδια διαφορετικών κλιμάκων ενός απλού αντικειμένου.
  • Να οργανώνει σε ενιαίο σύνολο (πίνακα) σειρά σχεδίων ενός απλού αντικειμένου.
  • Να προσδιορίζει την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσει.
  • Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της «γλώσσας» του σχεδίου.

Γραμμικό Σχέδιο Β Λυκείου

Β ΛυκείουΓραμμικό ΣχέδιοΓραμμικό Σχέδιο Β Λυκείου