Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου WorkBook

Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου WorkBook: Αγγλικά Γ Γυμνασίου Βιβλίο Μαθητή – Think Teen – 3ο Γυμνάσιο Γ Γυμνασίου αποτελείται από το Βιβλίο Φοιτητών, το Εργαστήριο, το Βιβλίο του Δασκάλου και το Audio CD. Το βιβλίο του φοιτητή αποτελείται από 10 μονάδες.

Στην αρχή κάθε Μονάδας στο Βιβλίο Φοιτητών υπάρχει ένα κουτί που συνοψίζει το περιεχόμενο και τους στόχους τους οποίους πρέπει να συμβουλευτεί ο δάσκαλος προτού διδάξει τη Μονάδα.

  • Ηχητικά Αποσπάσματα Think Teen 3st Grade – Advanced.zip [download]

Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου WorkBook

WorkBookΑγγλικάΑγγλικά Γ΄ Γυμνασίου WorkBookΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ