Αγγλικά Α – Β – Γ Γυμνασίου για Προχωρημένους – Δωρεάν λογισμικό

Δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό

Αγγλικά Α – Β – Γ Γυμνασίου για Προχωρημένους – Δωρεάν λογισμικό: Δωρεάν υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Αγγλικών στο Γυμνάσιο σε μορφή Flash που μας προσφέρει το παιδαγωγικό ινστιτούτο του υπουργείου παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και αφορά τους προχωρημένους της Α – Β – Γ Γυμνασίου.

Αγγλικά Α – Β – Γ Γυμνασίου για Προχωρημένους – Δωρεάν λογισμικό

ΑγγλικάΑΓΓΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑγγλικά Β΄ ΓυμνασίουΑγγλικά Γ΄ ΓυμνασίουδωρεάνΔωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικόΔωρεάν λογισμικόΕκπαιδευτικό Λογισμικόλογισμικόυποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό