Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου

Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου: Το μάθημα αυτό αποτελεί το τρίτο βήματα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Στόχος των Γαλλικών της Γ΄ Γυμνασίου είναι να εμπεδώσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ώστε να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.­

Η συγγραφή στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Γαλλικά Γ΄ Γυμνασίου

ACTION.FR-GRACTION.FR-GR 3ΒΙΒΛΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓαλλικάΓΑΛΛΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑΓΑΛΛΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓαλλικά Γ΄ Γυμνασίου