Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου

Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου: Το βιβλίο των Εικαστικών της Γ΄ Γυμνασίου ασχολείται με τη δημιουργία έργων τέχνης και την αισθητική τους. Η ύλη του συνδυάζει θεωρία και πράξη και κατανέμεται σε 4 διδακτικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναλύει Μορφικά Στοιχεία της εικαστικής γλώσσας.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει Εφαρμοσμένες Τέχνες και χρηστικά έργα. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους τρόπους που οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τις εικαστικές τέχνες και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η τέταρτη ενότητα επεκτείνεται σε Σύγχρονες Μορφές Εικαστικών Τεχνών και ολοκληρώνεται με την θεωρητική προσέγγιση των ομοιοτήτων και των διαφορών των Καλών Τεχνών αλλά και του ρόλου τους στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πολιτισμού.

Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕικαστικάΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗΕικαστικά Γ΄ ΓυμνασίουΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ