Στατιστική Β Λυκείου

Στατιστική Β Λυκείου: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τμήμα από τον Φάκελλο του μαθητή/τριας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών Κορμού της Β Λυκείου στην Άλγεβρα –Στατιστική.

Με την προσθήκη του ως άνω υλικού στη διδασκαλία της Άλγεβρας της Β Λυκείου, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα στατιστικά δεδομένα, την κριτική τους ανάγνωση και την κατάκτηση των βασικών τεχνικών μελέτης και παρουσίασης των χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού.

Βοήθημα για την Στατιστική:

Η προσέγγιση αυτή φιλοδοξεί να λειτουργήσει επωφελώς στην οπτική του αυριανού πολίτη ευρύτερα, ακόμα και στις καθημερινές αποφάσεις του και στον τρόπο που ερμηνεύει το περιβάλλον γύρω του (φυσικό ή κοινωνικό).

Στατιστική Β Λυκείου

Β ΛυκείουΣτατιστικήΣτατιστική Β Λυκείου