Μαθηματικά Β’ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Τεύχος Πρώτο

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Τεύχος Πρώτο: Στα Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται: Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1000. Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 100. Να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό.

Να κατανοήσουν την έννοια του διαμερισμού (μερισμού)… Η ύλη Μαθηματικών Β΄ Δημοτικού εξελίσσεται στο Βιβλίο του Μαθητή σε 3 περιόδους, χωρισμένη η καθεμιά σε 3 επιμέρους ενότητες: Στην πρώτη περίοδο μπαίνουν τα θεμέλια της B’ Τάξης καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν τα γνωστικά εργαλεία για να κατακτήσουν νέες έννοιες και δεξιότητες που παρουσιάζονται στις επόμενες 2 περιόδους.

Στην πρώτη ενότητα ειδικά γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα παιδαγωγικό υλικό που να επιτρέπει για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των σχολικών βιβλίων μια ομαλή μετάβαση στο καινούριο αναλυτικό πρόγραμμα, γεφυρώνοντας τις διαφορές σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο, ενώ για τις επόμενες χρονιές εφαρμογής, μια περίοδο επανάληψης και υπενθύμισης των γνώσεων που διδάχτηκαν στην προηγούμενη τάξη.

Η ύλη της B΄ Tάξης εξελίσσεται στο Bιβλίο του Mαθητή σε 3 περιόδους, χωρισμένη η καθεμιά σε 3 επιμέρους ενότητες: Στην πρώτη περίοδο μπαίνουν τα θεμέλια της B΄ Tάξης καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν τα γνωστικά εργαλεία για να κατακτήσουν νέες έννοιες και δεξιότητες που παρουσιάζονται στις επόμενες 2 περιόδους. Στην πρώτη ενότητα ειδικά γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα παιδαγωγικό υλικό που να επιτρέπει για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των σχολικών βιβλίων μια ομαλή μετάβαση στο καινούριο αναλυτικό πρόγραμμα, γεφυρώνοντας τις διαφορές σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο, ενώ για τις επόμενες χρονιές εφαρμογής, μια περίοδο επανάληψης και υπενθύμισης των γνώσεων που διδάχτηκαν στην προηγούμενη τάξη.

Ελπίζουμε ότι το νέο εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς δασκάλους. Όσα προτείνουμε είναι ενδεικτικά. Κάθε δάσκαλος επιλέγει από το Bιβλίο και τα Tετράδια Eργασιών του Mαθητή εργασίες που ταιριάζουν στην τάξη του κάθε φορά. Σε όλες τις περιπτώσεις επίσης μπορεί να τροποποιήσει και το χρόνο διδασκαλίας κάθε κεφαλαίου.

Στη βάση των διδακτικών πρακτικών που είναι συμβατές με το «παραδοσιακό» μαθησιακό περιβάλλον βρίσκεται η αντίληψη ότι η γνώση μπορεί να μεταφερθεί από το δάσκαλο στα παιδιά διαμέσου της λεκτικής ή γραπτής επικοινωνίας. Επιπλέον η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών λαμβάνεται υπόψη σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια: είναι αρκετά διαδεδομένη η άποψη ότι οι μαθηματικές γνώσεις είναι μια «αλυσίδα», κάθε κρίκος της οποίας προστίθεται στον προηγούμενο. Στη βάση της αντίληψης αυτής, η προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών ταυτίζεται με την τυπική γνώση που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα  προηγούμενων τάξεων και μπορεί είτε να υποστηρίξει την καινούρια γνώση είτε να μην την υποστηρίξει όταν είναι ελλιπής (τα περίφημα «κενά» των παιδιών).

Μαθηματικά Β’ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Τεύχος Πρώτο

Β΄ ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΜαθηματικάΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝΜαθηματικά Β’ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤετράδιο ΕργασιώνΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΤεύχος Πρώτο