Μουσική Β΄ Δημοτικού

Μουσική Β΄ Δημοτικού: Το μάθημα της μουσικής αγωγής στοχεύει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ικανότητα των παιδιών να απολαμβάνουν ακούγοντας, να μπορούν να εκτελέσουν ένα μουσικό κομμάτι και τέλος να μπορούν να δημιουργήσουν μουσική.

Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Στη Μουσική Β Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται: Nα αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη μουσική. Να εκτελούν απλά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα. Να τραγουδούν ομαδικά διάφορα τραγούδια…

Μουσική Β΄ Δημοτικού

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒ΄ ΔημοτικούΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΜουσικήΜΟΥΣΙΚΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΜουσική Β΄ ΔημοτικούΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ