Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Πρώτο τεύχος

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Πρώτο τεύχος: Με τα Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές επιδιώκεται: Να μπορούν να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 1.000.000.

Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1000. Να εξασκηθούν στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα. Να εξασκούνται στη μέτρηση μήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας.

Να εξασκηθούν σε απλές μετατροπές μονάδων μέτρησης και να μπορούν να εκτελούν προσθέσεις και αφαιρέσεις με συμμιγείς αριθμούς.

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών – Πρώτο τεύχος

Δ΄ ΔημοτικούΜαθηματικάΜαθηματικά Δ΄ ΔημοτικούΠρώτο τεύχοςΤετράδιο Εργασιών