Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών: Το μάθημα Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Με οδηγό το Βιβλίο και συνεργάτες τους συμμαθητές και το δάσκαλο, κάθε μαθητής θα ερευνήσει τον κόσμο γύρω του. Στο “ταξίδι” αυτό θα χρειαστεί να κάνει έρευνες, να γράψει κείμενα, να φτάξει σχέδια και κατασκευές,να διαβάσει βιβλία, να εργαστεί σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσει υλικά, χάρτες, λεξικά, να μιλήσει με γνωστούς, με ειδικούς, με επιστήμονες και να επισκεφθεί τόπους.

Το ταξίδι αυτό της ανθρώπινης γνώσης δεν τελειώνει ποτέ. Το Βιβλίο έχει επτά ενότητας και κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ επιπλέον δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές, κ.ά.) βρίσκονται στο Τετράδιο Εργασιών.

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών

Δ΄ ΔημοτικούΜελέτη ΠεριβάλλοντοςΜελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ ΔημοτικούΤετράδιο Εργασιών