Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού: Στόχος στα Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού είναι οι μαθητές: Να μελετήσουν τη ζωή του χριστιανού ως πορεία προς το Θεό. Να γνωρίσουν στοιχεία από τη ζωή των προφητών που βάδισαν τον ορθό δρόμο και μας έδειξαν το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. Ακόμη, να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο και να κατανοήσουν ότι αυτό αποτελεί πυξίδα στην πνευματική πορεία των χριστιανών.

Να γνωρίσουν και να μελετήσουν τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας, τους πρωτοπόρους της και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη, να γνωρίσουν Αγίους που μιμήθηκαν τη ζωή του Χριστού… Το βιβλίο Θρησκευτικών Δ΄ Δημοτικού μας μιλάει για το ξεκίνημα και για αυτούς που βάδισαν το δρόμο των διδαχών του Χριστού. Μας ­διδάσκεται ότι πρόκειται για έναν νέο δρόμο, μια νέα ζωή. Στον δρόμο αυτό συνεχίζουμε όλοι μαζί, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια συναντάμε στην πορεία μας.

Δύναμή μας στην διαδρομή αντλούμε από τις διδαχές που μας παρέχονται μέσα από το Ευαγγέλιο που αποτελεί πυξίδα στην πνευματική πορεία των χριστιανών. Όπως οι Απόστολοι πορεύτηκαν ακολουθώντας το και διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης και της συμπόρευσης με τον Χριστό, έτσι και εμείς πορευόμαστε έχοντας πάντα δίπλα μας το Χριστό. Αυτή ήταν άλλωστε πάντα και η Ιεραποστολική πορεία της Εκκλησίας. Για τον σκοπό αυτό, η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο.

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

Δ΄ ΔημοτικούΘρησκευτικάΘρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού