Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Λυκείου – Τεύχος Δεύτερο

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Λυκείου: Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα τα οποία χαρτογραφούν την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου. To βιβλίο καταγράφει τους καινούργιους προσανατολισμούς και τα νέα αφηγηματικά μέσα, στα οποία στρέφονται η ποίηση και η πεζογραφία μετά το 1880.

Ταυτόχρονα, επιχειρεί ένα συσχετισμό των ραγδαίων ιστορικών εξελίξεων της ελληνικής κοινωνίας (εσωτερική αναδιάρθρωση, εκβιομηχάνιση, οικονομική ανάπτυξη, εσωτερική μετανάστευση στα αστικά κέντρα) και της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής. Η πεζογραφία και η ποίηση αποδεσμεύονται από τα παλαιότερα πρότυπα και ανανεώνονται, καθώς τα λογοτεχνικά κινήματα του νατουραλισμού και του ρεαλισμού επηρεάζουν τους λογοτέχνες της εποχής και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματά τους.

Βοηθήματα που θα σας λύσουν τα χέρια:

Ο κοινωνικός προβληματισμός πλέον είναι έκδηλος στην πεζογραφική παραγωγή της περιόδου. Παράλληλα, μελετώνται η δοκιμιακή παραγωγή της εποχής και έργα ξένης λογοτεχνίας τα οποία επηρεάζουν τους λογοτέχνες της εποχής.

Με τη διδασκαλία των κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας επιδιώκεται η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών:

  • να αξιοποιούν τις πληροφορίες που αποκομίζουν από τα κείμενα που διαβάζουν και να αναπτύσσουν αφαιρετική σκέψη,
  • να εντοπίζουν τα κύρια σημεία στο κείμενο το οποίο εξετάζουν και να κρίνουν τις απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο με θεμελιωμένα επιχειρήματα,
  • να αναπτύξουν την ικανότητα να αξιολογούν το εκάστοτε κείμενο και να συνθέτουν προφορικό ή γραπτό σχόλιο για αυτό,
  • να σχολιάζουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές απόψεις και γνώμες οι οποίες διατυπώνονται σε ένα κείμενο μέσα από την εξοικείωση με τη χρήση άλλων βιβλίων,
  • να ευαισθητοποιούνται στους εκάστοτε προβληματισμούς οι οποίοι εγείρονται από τα κείμενα του βιβλίου.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β Λυκείου – Τεύχος Δεύτερο

Β ΛυκείουΚείμενα Νεοελληνικής ΛογοτεχνίαςΚείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β ΛυκείουΤεύχος Δεύτερο