Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου Β Λυκείου

Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου Β Λυκείου: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ιστορία μιας μακράς ιστορικής περιόδου, που εκτείνεται από τα τέλη του 6ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου.

Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου, η γνώση της οποίας είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε πώς φθάσαμε στο Σύγχρονο Κόσμο.

Η ύλη του βιβλίου αρθρώνεται σε επτά ευρύτερες ενότητες, που αρχίζουν με μια σύντομη εισαγωγή με τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης κάθε φορά περιόδου.

Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου Β Λυκείου

Β ΛυκείουΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥΙστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου Β Λυκείου