Φυσική Γ Γυμνασίου Λυσάρι

Φυσική Γ Γυμνασίου Λυσάρι: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με την επιθυμία να αποτελέσει βοήθημα για τη μελέτη και αντιμετώπιση των εννοιών που θα βρει στο μάθημα της Φυσικής της Γ’ Γυμνασίου.

Το βιβλίο περιέχει: Θεωρία, Ερωτήσεις κλειστού τύπου, δηλαδή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενού, για τον έλεγχο της θεωρίας, Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (κρίσεως), δηλαδή ερωτήσεις όπου ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει την σκέψη του, να αιτιολογήσει δηλαδή την απάντησή του, Λυμένα παραδείγματα, γραμμένα με αναλυτικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο μαθητής να παρακολουθεί τη διαδικασία της λύσης.

Ασκήσεις και προβλήματα προς λύση, τα οποία είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Φυσική Γ Γυμνασίου Λυσάρι

λυσάριΦυσική Γ Γυμνασίου ΛυσάριΦυσική Γ΄ Γυμνασίου