Φυσική Γ γυμνασίου λύσεις

Φυσική Γ γυμνασίου λύσεις: Φίλε μαθητή και μαθήτρια στον πρόλογο του βιβλίου Φυσικής της Β Γυμνασίου σε προσκαλέσαμε στο ξεκίνημα ενός οδοιπορικού στη «χώρα» της Φυσικής Επιστήμης. Οδοιπορικού, με πολλές αναβάσεις, οι οποίες αποτελούν κατακτήσεις του νου και του πολιτισμού αλλά και με δύσβατους δρόμους που γεννούν νέα ερωτηματικά και νέες προκλήσεις για περισσότερη αναζήτηση κι γνώση.

Φυσική Γ γυμνασίου λύσεις

Ελπίζουμε ότι μετά τα μαθήματα της Φυσικής στην Β Γυμνασίου έχεις κατανοήσει τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο η σωστή ερμηνεία της δομής και της λειτουργίας της φυσικής πραγματικότητας με βάση την επιστημονική μέθοδο και τους κανόνες που στηρίζονται στο “μέτρο” και τον “ορθό” λόγο. Σήμερα μάλιστα που οι κίνδυνοι από τη κακή χρήση της τεχνολογίας συσσωρεύονται, που ο πλανήτης μας απειλείται, από την υπερθέρμανση και την αλλαγή κλίματος, γίνεται ολοφάνερο ότι η επιστημονική γνώση είναι ο μόνος ασφαλής οδηγός που μπορεί να υπαγορεύσει σωστές πολιτικές αποφάσεις των κοινωνιών για ανακοπή των καταστροφών.

Ελπίζουμε ότι προσέρχεσαι στα μαθήματα της Φυσικής της Γ Γυμνασίου με μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια και μερικοί από εσάς μάλιστα έχετε ήδη αισθανθεί ότι το “οδοιπορικό” αυτό της Επιστήμης που ξεκινήσατε, θα επιθυμούσατε να το συνεχίσετε σε όλη σας τη ζωή. Αυτό το “σκίρτημα” όταν συνοδεύεται από καλές επιδόσεις στο σχολείο, οι παιδαγωγοί το ονομάζουν “κλίση προς την επιστήμη” η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί με περισσότερη μελέτη και συνεργασία με τους καθηγητές σας.

Για να λύσουμε μία άσκηση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  1. Διαβάζουμε την άσκηση και γράφουμε σε πινακάκι τα δεδομένα και τα ζητούμενα της άσκησης.
  2. Αν χρειάζεται, μετατρέπουμε τις μονάδες μέτρησης στο SI.
  3. Ψάχνουμε ποιός τύπος συνδέει τα φυσικά μεγέθη που έχουμε γράψει στα δεδομένα και ζητούμενα. Γράφουμε τον τύπο και αν χρειάζεται τον ξαναγράφουμε λυμένο ως προς το ζητούμενο.
  4. Κάνουμε αριθμητική αντικατάσταση στον τύπο.
  5. Βρίσκουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα μαζί με τη μονάδα μέτρησης.
  6. Οι ασκήσεις σε αυτη την τάξη, είναι πάνω στο στατικό ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, τη σύνδεση αντιστατών, την ηλεκτρική ενέργεια, τις ταλαντώσεις τα κύματα αλλά και την οπτική. Εδώ ασχολούμαστε μόνο με τις ασκήσεις και όχι με τις ερωτήσεις, καθώς οι ερωτήσεις μπορούν όλες να απαντηθούν εύκολα

Λύσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων για το Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο

Λύσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων για το Κεφάλαιο 2 Ηλεκτρικό Ρεύμα

Λύσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων για το Κεφάλαιο 3 Ηλεκτρική Ενέργεια

Λύσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων για το Κεφάλαιο 4 Ταλαντώσεις

Λύσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων για το Κεφάλαιο 5 Μηχανικά Κύματα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΣΕΙΣΦυσικήΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣΦυσική Γ΄ ΓυμνασίουΦυσική Λύσεις