Γεωμετρία Γ Γυμνασίου Λυσάρι

Γεωμετρία Γ Γυμνασίου Λυσάρι: Το βοήθημα αυτό αποτελεί συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου της Γεωμετρίας της Γ΄ Γυμνασίου. Παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου καθώς και τις λύσεις των ασκήσεων.

Στόχος του βιβλίου δεν είναι η εύκολη εύρεση απαντήσεων, αλλά η βοήθεια των μαθητών στο να κατανοήσουν το «γιατί».

Γεωμετρία Γ Γυμνασίου Λυσάρι

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓεωμετρίαΓεωμετρία Γ ΓυμνασίουΓεωμετρία Γ Γυμνασίου Λυσάριλυσάρι