Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου: Το Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου περιλαμβάνει περίπου 15.000 λέξεις του σύγχρονου νεοελληνικού λεξιλογίου και στοχεύει να δώσει στους μαθητές και στις μαθήτριες πληροφορίες για την ορθογραφία και τη σημασία των λέξεων, αλλά και για τα βασικά γραμματικά τους χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση των λημμάτων στοχεύει στην ανάδειξη της δημιουργικής διάστασης της γλώσσας, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι σχέσεις μεταξύ των λέξεων, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους μια μορφή ή μια σημασία προκύπτει από μια άλλη.

Όλα τα Λεξικά ΕΔΩ

Για τον λόγο αυτό, οι λέξεις έχουν οργανωθεί σε οικογένειες, τα «μέλη» των οποίων συνδέονται με σχέσεις παραγωγής. Έτσι, οι λέξεις αρχή, αρχίζω, αρχικός και αρχικά αποτελούν μια οικογένεια. Σε κάθε οικογένεια υπάρχει το βασικό λήμμα, το οποίο ερμηνεύεται πλήρως.

Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

ΒΙΒΛΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕρμηνευτικό ΛεξικόΕρμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής ΓλώσσαςΕρμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ ΓυμνασίουΕρμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ ΓυμνασίουΕρμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ ΓυμνασίουΛΕΞΙΚΑΛεξικόΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝέας Ελληνικής Γλώσσας