Έκφραση – Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι Λυκείου

Έκφραση – Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι Λυκείου: Το βιβλίο αυτό δεν επιδιώκει να σε κάνει σοφό/ή. Ούτε το ίδιο είναι σοφό ούτε εκείνοι που ανθολόγησαν τα περιεχόμενά του και ετοίμασαν τις ερωτήσεις, με τις οποίες θα ανιχνεύσεις, θα ανιχνεύσετε, μέσα από τις συζητήσεις σας στην τάξη, και έξω από αυτήν, τα προβλήματα που θέτει, ούτε εκείνοι είναι σοφοί.

Έκφραση – Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι Λυκείου

Έκφραση - Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι ΛυκείουΈκφραση ΈκθεσηΘεματικοί ΚύκλοιΛυκείου