Αρχές Μηχανολογίας Α ΕΠΑΛ

Αρχές Μηχανολογίας Α ΕΠΑΛ: Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει το μαθητή σε επαφή με τα θέματα του Μηχανολόγου μέσα από πρακτικές εφαρμογές που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του, ώστε αφ ενός να μπορεί να αποκτήσει κίνητρα για περαιτέρω εμβάθυνση στα επί μέρους αντικείμενα επιλέγοντας ειδικότητες Μηχανολόγου, αφ ετέρου, σε περίπτωση που επιλέξει άλλη ειδικότητα, να μπορεί να αντιληφθεί σε γενικές γραμμές τα θέματα του Μηχανολόγου και να επικοινωνεί με τους αντίστοιχους τεχνικούς.

Η εννοιολογική κατανόηση των όρων της Μηχανολογίας, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν τις βασικές αρχές της Μηχανολογίας και να αγαπήσουν την ειδικότητα που επέλεξαν.

Αρχές Μηχανολογίας Α ΕΠΑΛ

Α ΕΠΑΛΑρχές ΜηχανολογίαςΑρχές Μηχανολογίας Α ΕΠΑΛΕΠΑ.Λ.Επαλ