Αρχές Οικονομίας Α ΕΠΑΛ

Αρχές Οικονομίας Α ΕΠΑΛ: Επιδίωξη αυτού του βιβλίου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Οικονομικών που θα τους βοηθήσουν ως αυριανούς πολίτες να διαχειριστούν προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινότητας.

Η ύλη του καλύπτει όλη την ύλη του σχολικού βιβλίου, ωστόσο σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται αρκετά άλλα στοιχεία που λειτουργούν επικουρικά στη διαδικασία κατανόησης: Βασικές έννοιες θεωρίας, λυμένες ασκήσεις, η δυσκολία των οποίων αυξάνεται προοδευτικά, ερωτήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης, ασκήσεις για λύση, θέματα πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων ετών και κριτήρια αξιολόγησης.

Σε όλη τη διάρκεια συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου καθοριστικός παράγοντας υπήρξε η κωδικοποίηση της γνώσης και ο διαχωρισμός της από την απλή πληροφορία, με σκοπό η διδασκαλία να γίνει πιο απλή για τον καθηγητή και η κατανόηση πιο εύκολη και περισσότερο ουσιώδης για τον μαθητή.

Αρχές Οικονομίας Α ΕΠΑΛ

Α ΕΠΑΛΑρχές ΟικονομίαςΑρχές Οικονομίας Α ΕΠΑΛΕΠΑ.Λ.Επαλ