Χημεία Γ Γυμνασίου Λυσάρι

Χημεία Γ Γυμνασίου Λυσάρι: Το βιβλίο ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τη Χημεία της Γ΄ Γυμνασίου. Η επίλυση τους θα αποτελέσει ταυτόχρονα μια καλή προετοιμασία για τις σχετικές ασκήσεις, που θα αντιμετωπίσει ο μαθητής στην Γ΄ Γυμνασίου.

Χημεία Γ Γυμνασίου Λυσάρι

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥλυσάριΧημείαΧημεία Γ Γυμνασίου ΛυσάριΧημεία Γ΄ Γυμνασίου