Βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου

Βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου: Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: Να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση.

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων. Να εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού. Να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών. Να κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη γλώσσα τους.

Βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου

ΒοήθημαΒΟΗΘΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΟΛΟΝΑΚΗΕΚΘΕΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΣΑΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΥΣΑΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝεοελληνική Γλώσσα Α΄ ΓυμνασίουΝεοελληνικής Γλώσσας Α΄ ΓυμνασίουΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ