Αρχές οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου

Θεωρεία και Ασκήσεις

Αρχές οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου: Το παρόν βιβλίο Αρχές οικονομικής θεωρίας αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» το οποίο απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και της Δ’ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Αρχές οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου

Το Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει τα θέματα και τις απαντήσεις των Πανελλήνιων Εξετάσεων από το έτος 2000 έως και το έτος 2007 των Ημερήσιων Λυκείων (Ιουνίου και επαναληπτικές Ιουλίου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) (Ιουνίου), καθώς και των Εσπερινών Λυκείων (Ιουνίου και επαναληπτικές Ιουλίου).

Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει τις απαντήσεις και τις λύσεις του σχολικού βιβλίου που αναφέρονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Το Τρίτο Μέρος περιλαμβάνει επτά Κριτήρια αξιολόγησης -ένα για κάθε κεφάλαιο που αναφέρεται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος-και τις απαντήσεις τους.

Αρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΑρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ ΛυκείουΓ ΛΥΚΕΙΟΥΠαναγιωτόπουλος Δημήτρης Ι.