Β Γυμνασίου Άλγεβρα Ύλη – Επανάληψη

Β Γυμνασίου Άλγεβρα Ύλη – Επανάληψη: Το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» περιλαμβάνει την ύλη που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα μελετηθούν παράλληλα και αρκετές φορές συμπληρωματικά. Στο πρώτο μέρος, η Άλγεβρα ξεκινά με εξισώσεις και ανισώσεις α’ βαθμού, ενώ στο δεύτερο μέρος η Γεωμετρία ξεκινά με τα εμβαδά επίπεδων σχημάτων τα οποία οδηγούν στο Πυθαγόρειο θεώρημα. Στη Γεωμετρία το Πυθαγόρειο θεώρημα θα μελετηθεί μόνο για ρητούς αριθμούς και κατόπιν θα αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή των άρρητων αριθμών στο δεύτερο κεφάλαιο της Άλγεβρας. Γνωρίζοντας τους πραγματικούς αριθμούς μπορούμε να μελετήσουμε την Τριγωνομετρία, η οποία καταλαμβάνει τις περισσότερες παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου του δευτέρου μέρους, το οποίο ολοκληρώνεται με τα διανύσματα.

Στη συνέχεια η πορεία των δύο μερών του βιβλίου γίνεται σχεδόν ανεξάρτητη. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών συναρτήσεων και την περιγραφική Στατιστική, ενώ το δεύτερο με τη μέτρηση κύκλου και τη μελέτη και μέτρηση γεωμετρικών στερεών.

Β Γυμνασίου Άλγεβρα Ύλη – Επανάληψη

ΥΛΗ 2019-2020 και ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιντεομαθήματα Άλγεβρα

      

Γεωμετρία

      

ΆλγεβραΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒ Γυμνασίου Άλγεβρα ΕπανάληψηΒ Γυμνασίου Άλγεβρα ΎληΒ Γυμνασίου Άλγεβρα Ύλη - ΕπανάληψηΒιντεομαθήματα ΆλγεβραΒιντεομαθήματα ΓεωμετρίαΕπανάληψηΎλη