Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Μαθηματικά

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού: Οι μαθητές επιδιώκεται ­Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 10.000. Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1.000.

Να γνωρίσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς στους δεκαδικούς αριθμούς. Να εξοικειωθούν με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας. Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο και να διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον.

Να εξασκούνται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σωμάτων καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών με τη βοήθεια των γεωμετρικών οργάνων. Να γνωρίσουν τις έννοιες, κορυφή, ακμή, ορθή γωνία και έδρα. Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα.

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Μαθηματικά

 1. Oι αριθμοί μέχρι το 1.000

 2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

 3. Προσθέσεις τριψήφιων αριθμών με κρατούμενο

 4. Πολλαπλασιασμός – Προπαίδεια – 1

 5. Πολλαπλασιασμός – Προπαίδεια – 2

 6. Πολλαπλασιασμός – Προπαίδεια – 3

 7. Προβλήματα πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού

 8. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

 9. Μέτρηση μήκους – Επίπεδα γεωμετρικά σχήματα και στερεά

 10. ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΡΘ. ΠΑΡ/ΠΕΔΟΥ

 11. Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

 12. Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιου

 13. Σύνθετα προβλήματα – 1

 14. Σύνθετα προβλήματα -2

 15. Οι αριθμοί μέχρι το 3.000

 16. Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

 17. Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών – Επαναληπτικό

 18. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – 1

 19. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – 2

 20. Προβλήματα 4 πράξεων -1

 21. Προβλήματα 4 πράξεων -2

 22. Προβλήματα 4 πράξεων -3

 23. Επαναληπτικό 1ης, 2ης και 3ης Ενότητας Μαθηματικών

 24. Εισαγωγή στα κλάσματα

 25. Οι κλασματικές μονάδες

 26. Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

 27. Ισοδύναμα κλάσματα

 28. Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

 29. Προβλήματα με προσθέσεις και αφαιρέσεις τετραψήφιων αριθμών

 30. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, το 100, ή το 1.000.

 31. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 32. Η επαλήθευση του πολλαπλασιασμού – Προβλήματα

 33. Πολλαπλασιασμός και σύνθετα προβλήματα -1

 34. Πολλαπλασιασμός και σύνθετα προβλήματα -2

 35. Πολλαπλασιασμός και σύνθετα προβλήματα -3

 36. Δεκαδικά κλάσματα

 37. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

 38. Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, 100, 1.000

 39. Δεκαδικά κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, ευρώ και μέτρα

 40. Επανάληψη στα δεκαδικά κλάσματα και στους δεκαδικούς αριθμούς

 41. Πρόσθεση και αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

 42. Επαναληπτικό 6ης Εν. (δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί)

 43. Επαναληπτικό 4ης, 5ης και 6ης Ενότητας -1 Μαθηματικών

 44. Επαναληπτικό 4ης, 5ης και 6ης Ενότητας -2 Μαθηματικών

 45. Προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς

 46. Η συμμετρία

 47. Οι αριθμοί μέχρι το 7.000

 48. Μέτρηση μάζας

 49. Η κάθετη διαίρεση

 50. Ο αλγόριθμος της διαίρεσης

 51. Διαιρέσεις τριψήφιου με μονοψήφιο και προβλήματα

 52. Διαιρέσεις με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη – Προβλήματα

 53. Διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη -1

 54. Διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη -2

 55. Διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη -3

 56. Προβλήματα με διαιρέσεις

 57. Η μέτρηση του χρόνου

 58. Μέτρηση της επιφάνειας

 59. Επανάληψη στις μονάδες μέτρησης

 60. Μοτίβα – Σπαζοκεφαλιές

 61. Επαναληπτικό στους δεκαδικούς αριθμούς και στα δεκαδικά κλάσματα

 62. Επαναληπτικό 8ης Ενότητας

 63. Οι όροι της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης

 64. Οι όροι του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης

 65. Επαναληπτικό Γ΄ Τριμήνου

 66. Σύνθετα προβλήματα στις 4 πράξεις

 67. Οι αριθμοί μέχρι το 10.000

 68. Προβλήματα με φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς

 69. Σύνθετα προβλήματα στους φυσικούς αριθμούς -1

 70. Σύνθετα προβλήματα στους φυσικούς αριθμούς -2

 71. Σύνθετα προβλήματα στους φυσικούς αριθμούς -3

Γ΄ ΔημοτικούΜαθηματικάΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Γ ΔημοτικούΦύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – ΜαθηματικάΦύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού pdf