Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Μαθηματικά

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού: Οι μαθητές επιδιώκεται ­Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 10.000. Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1.000.

Να γνωρίσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς στους δεκαδικούς αριθμούς. Να εξοικειωθούν με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας. Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο και να διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον.

Να εξασκούνται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σωμάτων καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών με τη βοήθεια των γεωμετρικών οργάνων. Να γνωρίσουν τις έννοιες, κορυφή, ακμή, ορθή γωνία και έδρα. Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα.

Φύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – Μαθηματικά

 1. ενότητα 1
  ενότητα 1β
  ενότητα 2α
  ενότητα 2β
  ενότητα 3
  ενότητα 4α
  ενότητα 4β
  ενότητα 5α
  ενότητα 5β
  ενότητα 5γ
  ενότητα 6α
  ενότητα 6β
  επανάληψη 7α
  επανάληψη 7β
  ενότητα 8α
  ενότητα 8β
  ενότητα 9α
  ενότητα 9β
  ενότητα 10α
  ενότητα 10β
  ενότητα 11α
  ενότητα 11β
  ενότητα 12α
  ενότητα 12β
  επανάληψη-13α
  επανάληψη-13β
  τεστ-12
  ενότητα 14α
  ενότητα 14β
  ενότητα 15α
  ενότητα 15β
  ενότητα 16α
  ενότητα 16β
  ενότητα 17α
  ενότητα 17β
  ενότητα 18α
  ενότητα 18β
  ενότητα 19α
  ενότητα 19β
  ενότητα 20α

  ενότητα 20β
  ενότητα 21α
  ενότητα 21β
  τεστ-21

  ενότητα 22α
  ενότητα 22β
  ενότητα 23α
  ενότητα 23β
  ενότητα 24α
  ενότητα 24β
  ενότητα 25α
  ενότητα 25β
  ενότητα 26α
  ενότητα 26β
  τεστ -26
  ενότητα 27α
  ενότητα 27β
  ενότητα 28α
  ενότητα 28β
  ενότητα 29α
  ενότητα 29β
  ενότητα 30α
  ενότητα 30β
  ενότητα 31α
  ενότητα 31β
  ενότητα 32α
  ενότητα 32β
  τεστ-32
  ενότητα 33α
  ενότητα 33β
  ενότητα 34α
  ενότητα 34β
  ενότητα 35α
  ενότητα 35β
  ενότητα 36α
  ενότητα 36β
  ενότητα 37α
  ενότητα 37β
  ενότητα 38α
  ενότητα 38β
  39 επαναληπτικό
  ενότητα 40α
  ενότητα 40β
  ενότητα 41α
  ενότητα 41β
  ενότητα 42α
  ενότητα 42β
  ενότητα 43α
  ενότητα 44α
  ενότητα 44β
  45 επαναληπτικό
  ενότητα 46α
  ενότητα 46β
  ενότητα 47α
  ενότητα 47β
  ενότητα 48
  ενότητα 49α
  ενότητα 49β
  ενότητα 50α
  ενότητα 50β
  ενότητα 51α
  ενότητα 51β
  52 επαναληπτικό
  ενότητα 53α

  ενότητα 53β
  ενότητα 54
  ενότητα 55α
  ενότητα 55β
  ενότητα 56α
  ενότητα 56β
  ενότητα 57α
  ενότητα 57β
  ενότητα 58α
  ενότητα 58β
  ενότητα 59α
  ενότητα 59β
  60 επαναληπτικό

Γ΄ ΔημοτικούΜαθηματικάΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Γ ΔημοτικούΦύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού – ΜαθηματικάΦύλλα Εργασίας Γ Δημοτικού pdf