Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου: Η γλώσσα, ως βασικός φορέας των διανοημάτων και εν γένει του πολιτισμού ενός λαού, αποτελεί σύστημα στοιχείων που βρίσκονται σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.

Η ανάλυση της γλώσσας στα συστατικά της στοιχεία, καθώς και η περιγραφή της λειτουργίας και των σχέσεων που συνδέουν αυτά τα στοιχεία αποτελούν το αντικείμενο της «Γραμματικής» με την ευρεία έννοια του όρου, με την έννοια δηλαδή της γραμματικής επιστήμης.

Το Συντακτικό είναι το μέρος της Γραμματικής που εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται τα γλωσσικά στοιχεία, τους κανόνες δηλαδή με τους οποίους συντάσσονται οι λέξεις (ή, αλλιώς, τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη), προκειμένου να σχηματίσουν προτάσεις, να μεταδώσουν δηλαδή ένα γλωσσικό μήνυμα.

Οι κανόνες αυτοί διαμορφώνονται και εξελίσσονται σε σχέση τόσο με το εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο όσο και με τη γλωσσοπλαστική δύναμη των φορέων της γλώσσας, που επεμβαίνουν στην εξέλιξή της ανάλογα με την προσωπικότητά τους και τις ανάγκες του μεταβλητού επικοινωνιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εκφράζονται.

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου

ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΒΙΒΛΙΑ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Tags: ΑΡΧΑΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣυντακτικό Αρχαίας Ελληνικής ΓλώσσαςΣυντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ΓυμνασίουΣυντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ΓυμνασίουΣυντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ ΓυμνασίουΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ