Σχολικά βοηθήματα Α Γυμνάσιου

Σχολικά βοηθήματα Α Γυμνάσιου και Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου. Διαβάστε τα Online ή Κατεβάστε τα βιβλία με Free Download, Απαντήσεις στις διαθεματικές εργασίες …

Ο σκοπός των σχολικών βοηθημάτων της Α Γυμνασίου και του Εκπαιδευτικού Υποστηρικτικού Υλικού είναι η προσφορά δωρεάν βοήθειας, στους μαθητές, τους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Η μη ορθολογική χρήση των συγκεκριμένων σχολικών βοηθημάτων και η απλή αντιγραφή τους πιθανόν να επιφέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σχολικά βοηθήματα Α Γυμνάσιου

 1. Φυσική Α’ Γυμνασίου, 1ο Κεφ. Μέτρηση Μήκους-Μέση τιμή & Κριτήρια, δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 2. Έκθεση/Ν. Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, 1η ενότητα: 6 σχεδιαγράμματα εκθέσεων και 1 κριτήριο αξιολόγησης
 3. Έκθεση/Ν. Γλώσσα Α’ Γυμνασίου: 1η Ενότητα, Γνωστικό υλικό «Σχολείο – Μαθητής»
 4. Έκθεση/Ν. Γλώσσα Α’ Γυμνασίου: 1η Ενότητα, Λεξιλόγιο & Λεξιλογικές Ασκήσεις, δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 5. «Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου: Η Γραμματική της 6ης ενότητας» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 6. «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου – Φυσικοί αριθμοί, Κεφ.1, 1.3, μέρος 4ο» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 7. «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου – Φυσικοί αριθμοί, Κεφ.1, 1.3, μέρος 3ο» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 8. «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου – Φυσικοί αριθμοί, Κεφ.1, 1.3, μέρος 2ο» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 9. «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου – Φυσικοί αριθμοί, Κεφ.1, 1.3» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 10. «Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου – 1η Ενότητα» δωρεάν βοήθημα, Εκδόσεις Τσιάρα
 11. «Αρχαία Ελληνικά – Το ρήμα εἰμί: Σύνθετα, Σημασίες, Περιφράσεις, Σύνταξη, Τονισμός», Έρη Ναθαναήλ, Εκδόσεις 
 12. «Ομηρικά έπη: Οδύσσεια, Α΄ Γυμνασίου, Ραψωδία α, 26-108» δωρεάν βοήθημα, Φ.Ε. Τσιάρα
 13. «Ομηρικά έπη: Οδύσσεια, Α΄ Γυμνασίου, Ραψωδία α, 1-25» δωρεάν βοήθημα, Φ.Ε. Τσιάρα
 14. «Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου, Τεύχος 1» Δουκάκης, Σ., & Σαράφης, Ι. (2014)
 15. «Συνοπτικό Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας» δωρεάν e-book
 16. «Μαθαίνω να γράφω και να μιλώ σωστά ελληνικά» δωρεάν e-book
 17. Ιστορία Α’ Γυμνασίου, Αρχαία Ιστορία, Βιβλίο του Εκπαιδευτικού
 18. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Κριτήρια Αξιολόγησης (Διαγωνίσματα), από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού
 19. Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου, Ενότητες 16-18, τα Κείμενα και οι Μεταφράσεις τους
 20. Ομήρου Οδύσσεια, Βοήθημα – Υποστηρικτικό Υλικό για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή
 21. Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου, Ενότητες 11-14, τα Κείμενα και οι Μεταφράσεις τους
 22. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού
 23. Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου: Ενότητες 6-10. Τα Κείμενα και οι Μεταφράσεις τους
 24. Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου: Ενότητες 1-5, τα Κείμενα και οι Μεταφράσεις τους
 25. Λεξικό Ομαλών και Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε ψηφιακή μορφή
 26. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 27. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 28. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 29. Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Γυμνάσιο – Λύκειο
 30. ΟΔΥΣΣΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 2: Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 31. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 32. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 33. ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ, 500 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΙΑΒΡΗ
Free DownloadΑ΄ Γυμνασίουβοηθηματα α γυμνΒοηθηματα α γυμν free downloadδωρεάνλυσάρια γυμνασίουΣχολικά βοηθήματαΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣχολικά βοηθήματα γυμνασίου