Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου: Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ΄ Γυμνασίου έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων που ορίζουν το δυναμικό χαρακτήρα της ιδιότητας του σύγχρονου ατόμου-πολίτη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο ραγδαία μεταβαλλόμενο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚοινωνική και Πολιτική ΑγωγήΚοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου