Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου: Το βοήθημα περιλαμβάνει τις λύσεις και απαντήσεις των ασκήσεων και εργασιών του βιβλίου μαθητή στο μάθημα της Γλώσσας Α΄ Δημοτικού.

Η επιλογή των κειμένων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της διαθεματικής σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.). Κυρίως όμως τα κείμενα σχετίζονται με τα μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής και του Θεάτρου, λόγω του κοινού αισθητικού παρονομαστή που τα συνδέει. Πρόθεση είναι τα κείμενα να χαρακτηρίζονται από ποικιλία και πολυμέρεια, ώστε να επιτρέπουν μια διευρυμένη προσέγγιση από όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο.

Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν κείμενα διαφορετικών χρονικών περιόδων, ώστε ο μαθητής* να αποκτήσει μια σφαιρική αντίληψη της εξέλιξης της λογοτεχνικής δημιουργίας στη χώρα του, αλλά κυρίως δόθηκε έμφαση στην παιδική λογοτεχνία των τελευταίων τριάντα χρόνων για δύο λόγους: α) Γιατί αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως η πλέον δημιουργική κατά την οποία οι συγγραφείς απευθύνονται συνειδητά στα παιδιά. β) Γιατί τα κείμενα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά, καθώς εκφράζουν σύγχρονους προβληματισμούς και επίκαιρα θέματα.

Τα κείμενα της λαϊκής παράδοσης, της μυθολογίας, της ελληνικής γραμματείας κατέχουν ένα αναλογικό ποσοστό, ώστε να εξυπηρετούν τη γνωριμία με τη λαϊκή κουλτούρα, την ιστορία και την αντίληψη της σπουδαιότητας και διαχρονικότητας του στοιχείου της ελληνικότητας. Αντιμετωπίσαμε την παράδοση όχι στατικά, αλλά σε μια ιστορική προοπτική, ως έναν παράγοντα συγχώνευσης και συγκερασμού διαφόρων μεταβλητών, και ως αποθήκη μόνιμων και σταθερών στοιχείων στη μακρά διάρκειά της. Η παρουσία μεταφρασμένων έργων οδηγεί στη γνωριμία των παιδιών με πολιτισμούς άλλων λαών, ενώ συγχρόνως δείχνει και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης της ξένης λογοτεχνίας με την εγχώρια και τις επιρροές και τους κοινούς προβληματισμούς δημιουργών και αναγνωστών.

Η προσέγγιση του παραδοσιακού πολιτισμού μέσα από μύθους, παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια, αινίγματα αλλά και έθιμα και δρώμενα της παραδοσιακής κοινότητας, οδηγεί στο παρελθόν και στο παρόν μιας κοινωνίας, προσφέρει πρόσβαση στην ιστορική εμπειρία ενός λαού, συνδέοντάς την ταυτόχρονα με τις παραδόσεις άλλων λαών. Οι διηγήσεις που επιλέχθηκαν αποτελούν όσο το δυνατόν πιο πιστές καταγραφές της προφορικής αυτής παράδοσης σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου

Στόχος του βιβλίου είναι η βοήθεια των μαθητών και γονέων στη μελέτη τους. Ο μαθητής θα πρέπει πρώτα να προσπαθεί μόνος να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και όπου χρειάζεται να υποστηρίζεται από το λυσάρι

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού – Λύσεις Βιβλίου

Α' ΔημοτικούΓλώσσαΓλώσσα Α΄ ΔημοτικούλυσάριΛύσεις Βιβλίου