Φύλλα Εργασίας – Τα Σχήματα

Φύλλα Εργασίας – Τα Σχήματα: Μέσω του άρθρου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τη φόρμα και να ονομάζουν σωστά τα επίπεδα σχήματα, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.

Να αναγνωρίζουν τη φόρμα και να ονομάζουν σωστά τα στερεά σχήματα σώματα,  τριγωνική πυραμίδα, κύλινδρος, σφαίρα, κύβος, στερεό ορθογώνιο και να αντιλαμβάνονται τα σχήματα με τις διάφορες αισθήσεις τους.

Φύλλα Εργασίας – Τα Σχήματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥεπίπεδα σχήματαΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑκύβοςκύκλοςκύλινδροςΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣορθογώνιοΠΡΟΝΗΠΙΟστερεά σχήματα σώματαστερεό ορθογώνιοσφαίραΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤα Σχήματατετράγωνοτριγωνική πυραμίδατρίγωνοΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Τα Σχήματα