Μαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 10

Μαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 10 μαζί με το αγαπημένο μας Baby Shark, εκτυπώστε τις σελίδες και ζωγραφίστε μαθαίνοντας τους αριθμούς. Επίσης το ο κάθε αριθμός είναι γραμμένος και ολογράφως με κεφαλαία γράμματα όπου εκεί τα παιδιά μπορούν να ενώσουν τα γράμματα με τελίτσες.

Μαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 10

αριθμούςμαθαίνωΜαθαίνω τους αριθμούς μέχρι το 10μέχρι το 10