Φύλλα Εργασίας Γεωμετρίας Α Λυκείου

Φύλλα Εργασίας Γεωμετρίας Α Λυκείου: Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι: Εισάγονται οι πρωταρχικές γεωμετρικές έννοιες : σημείο, ευθεία, επίπεδο και τα βασικά γεωμετρικά σχήματα: ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, τρίγωνο, κύκλος. Εισαγωγή στην έννοια της απόδειξης.

Φύλλα Εργασίας Γεωμετρίας Α Λυκείου

Η ισότητα εισάγεται μέσω της εναπόθεσης. Η ισότητα τριγώνων αναπτύσσεται μέσω κριτηρίων, επιλέγοντας ως αξίωμα το Π-Γ-Π. Αποδεικνύεται η τριγωνική ανισότητα και αναπτύσσονται στοιχειώδεις γεωμετρικοί τόποι. Μελετώνται η ύπαρξη κάθετης και παρ­άλληλης προς ευθεία και η μοναδικότητα της παράλληλης. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι.

Παραλληλόγραμμα και τραπέζια. Εφαρμογή στα αξιοσημείωτα σημεία ενός τριγώνου. Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα. Χρήση των γεωμετρικών τόπων στις κατασκευές με την απαίτηση οι κατασκευές να γίνονται μόνον με τη χρήση του αβαθμολόγητου κανόνα και του διαβήτη.

Χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες των αναλογιών στην παραγωγή νέας γνώσης. Η έκθεση της ύλης είναι κλασική (Θεώρημα Θαλή, Διχοτόμων, κύκλος Απολλώνιου) και οδηγεί στα κριτήρια ομοιότητας των τριγώνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 1. Βασικές Γεωμετρικές έννοιες
 2. Κύκλος – Ευθύγραμμα σχήματα
 3. 3. Ασκήσεις

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 1. Τρίγωνα- Κριτήρια – Προτάσεις
 2. 2. Ασκήσεις ταχύτητας 
 3. 3. Ασκήσεις στην ισότητα 
 4. 4. Τρίγωνα ερωτήσεις
 5. 5. Ισοσκελή τρίγωνα
 6. Ανισοτικές σχέσεις τριγώνων 
 7. 7. Ασκήσεις στις ανισοτικές σχέσεις
 8. 8. Συμμετρία
 9. 9. Κύκλος
 10. Ασκήσεις στον κύκλο
 11. Γεωμετρικοί τόποι
 12. Γεωμετρικές κατασκευές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 1. Παράλληλες ευθείες
 2. Κέντρα και κύκλοι τριγώνου
 3. Άθροισμα γωνιών πολυγώνου
 4. Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

 1. Παραλληλόγραμμα
 2. Ορθογώνιο-ρόμβος – τετράγωνο
 3. Εφαρμογές των παραλληλογράμμων
 4. Ιδιότητες ορθογωνίων τριγώνων
 5. Τραπέζια
 6. Ασκήσεις
 7. Επαναληπτικές
 8.  Λυμένες ασκήσεις

      | 1 | 2 | |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

 1. 1. Γωνίες στον κύκλο
 2. Εγγεγραμμένα-περιγεγραμμένα
 3. Ασκήσεις
 4. Αξιόλογες προτάσεις
 5. Η ευθεία του Euler
 6. – Ο κύκλος του Euler
 7.  – Οι ευθείες Simpson και Steiner

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

 1.  Λόγοι και αναλογίες
 2.  Θεώρημα Θαλή
 3.  Θεωρήματα διχοτόμων
Α΄ ΛυκείουΓεωμετρίαςΓεωμετρίας Α ΛυκείουΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας Γεωμετρίας Α Λυκείου