Φύλλα Εργασίας Άλγεβρας Α Λυκείου

Φύλλα Εργασίας Άλγεβρας Α Λυκείου: Το μάθημα Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων διαπραγματεύεται έννοιες με τις περισσότερες από τις οποίες οι μαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούμενες τάξεις. Στην Α Λυκείου οι μαθητές αντιμετωπίζουν αυτές τις έννοιες σε υψηλότερο επίπεδο, εμβαθύνουν και γενικεύουν.

Φύλλα Εργασίας Άλγεβρας Α Λυκείου

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α Λυκείου έχει δύο κεντρικούς στόχους. Την ολοκλήρωση της μαθηματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές απέκτησαν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και ταυτόχρονα το πέρασμα σε έναν πιο προωθημένο, θεωρητικό μαθηματικό τρόπο σκέψης. Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης είναι η «αυστηρή» χρήση μαθηματικής ορολογίας και συμβολισμού, οι ορισμοί των εννοιών και η θεωρητική απόδειξη των ισχυρισμών. Στην προσέγγιση αυτών των στόχων συμβάλλουν:

Η ένταξη των προϋπαρχουσών μαθηματικών γνώσεων των μαθητών σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, η επέκταση και η εμβάθυνσή τους. Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διερεύνηση προβλημάτων, στη δημιουργία και τον έλεγχο εικασιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγική, παραγωγική).

Η κατανόηση και χρήση της μαθηματικής γλώσσας, των συμβόλων και των αναπαραστάσεων των μαθηματικών αντικειμένων, η ανάπτυξη της ικανότητας μετάφρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και αντίστροφα καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επικοινωνούν μαθηματικά. Οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηματικών αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών περιοχών.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης των Μαθηματικών ως εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου. Η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστορικά εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 1.   Μαθηματική Λογική-Συμβολισμός 
 2.   Σύνολα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 1. Δειγματικός χώρος – ενδεχόμενα
 2. Ασκήσεις – Δ. χώρος, ενδεχόμενα
 3. Η έννοια της πιθανότητας
 4. Ασκήσεις -έννοια της πιθανότητας
 5. Ερωτήσεις πιθανότητες

(ΠΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 1. Πραγματικοί αριθμοί
 2.  Αξιοσημείωτες ταυτότητες 
 3. Παραγοντοποίηση
 4.  Πράξεις-απλοποίηση
 5. Ταυτότητες υπό συνθήκη
 6. Εξισώσεις 1ου βαθμού
 7. Διάταξη
 8. Ανισώσεις
 9. Απόλυτες τιμές
 10. Ρίζες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 1. Σύνολα
 2. Συναρτήσεις
 3. Γραφική παράσταση
 4. Ασκήσεις στις συναρτήσεις
 5. Μελέτη συνάρτησης
 6. Ευθεία
 7. Ερωτήσεις στην ευθεία
 8. Ασκήσεις στην ευθεία
 9. Υπερβολή
 10. Παραβολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 1. Εξισώσεις-συστήματα δύο αγνώστων
 2. Ασκήσεις στα συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 1. Εξίσωση 2ου βαθμού
 2. Τύποι του Vieta
 3. Ασκήσεις επανάληψης
 4. Παραγοντοποίηση τριωνύμου
 5. Γραφική παράσταση
 6. Πρόσημο τριωνύμου
 7. Ανισώσεις-συστήματα
 8. Γενικές ασκήσεις
Α΄ ΛυκείουΆλγεβραςΦύλλα εργασίαςΦύλλα Εργασίας ΆλγεβραςΦύλλα Εργασίας Άλγεβρας Α Λυκείου