Α Λυκείου Άλγεβρα Ύλη Επανάληψη

Α Λυκείου Άλγεβρα Ύλη Επανάληψη: Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει την ύλη της Άλγεβρας και των Πιθανοτήτων που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Στο 1° Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη Θεωρία των Πιθανοτήτων. Η απόδειξη των ιδιοτήτων της πιθανότητας ενός ενδεχομένου γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Η Θεωρία των Πιθανοτήτων ασχολείται με καταστάσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα, και αυτό την κάνει ιδιαίτερα σημαντική στις εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Στο 2° Κεφάλαιο επαναλαμβάνονται, συμπληρώνονται και επεκτείνονται οι βασικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Στο 3° Κεφάλαιο επαναλαμβάνονται, επεκτείνονται και εξετάζονται συστηματικά όσα είναι γνωστά από το Γυμνάσιο για τις εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού. Επίσης εξετάζονται εξισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο 4° Κεφάλαιο παρουσιάζονται ανισώσεις 1ου και 2ου βαθμού καθώς και ανισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο 5° Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ακολουθίας πραγματικών αριθμών, και εξετάζονται η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος ως ειδικές περιπτώσεις κανονικότητας (pattern) σε ακολουθίες.

Στο 6° Κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της συνάρτησης. Η συνάρτηση είναι μια θεμελιώδης έννοια που διαπερνά όλους τους κλάδους των Μαθηματικών και έχει κεντρική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

Στο 7° Κεφάλαιο γίνεται μελέτη των συναρτήσεων piceisa, και ƒ(x)=αx2+βx+γ . Η μελέτη της ƒ(x)=αx2+βx+γ είναι ο κεντρικός στόχος του κεφαλαίου αυτού.

Α Λυκείου Άλγεβρα Ύλη Επανάληψη

 

Θεωρία & Ασκήσεις – Επανάληψη
——— Τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 ———
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

 

——— Σχολικό έτος 2018-2019 ———
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

 

——— Σχολικό έτος 2017-2018 ———
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

 

——— Παλιότερα σχολικά έτη ———
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

Τράπεζες Θεμάτων

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
Από το Υπουργείο Παιδείας
Άλγεβρα | Γεωμετρία (ΓΕΛ)

Από τη σελίδα Μαθηματικές Σημειώσεις (ΓΕΛ)

Βιβλία Αξιολόγησης του ΚΕΕ

 

Α Λυκείου Άλγεβρα ΕπανάληψηΑ Λυκείου Άλγεβρα ΎληΑ Λυκείου Άλγεβρα Ύλη ΕπανάληψηΑ΄ ΛυκείουΆλγεβραΕπανάληψηΤράπεζες ΘεμάτωνΎλη