Επαναληπτικές Ασκήσεις Ε Δημοτικού

Επαναληπτικές Ασκήσεις Ε Δημοτικού: Δωρεάν φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα – Μαθηματικά – Ιστορία κλπ της Ε Δημοτικού προς αποθήκευση και εκτύπωση για μαθητές, γονείς και δασκάλους.

Εκπαιδευτικό υλικό Ελληνικής γλώσσας Ε δημοτικού και ασκήσεις για εκτύπωση. Υλικό, ασκήσεις, εργασίες και παιχνίδια για την πρώτη ανάγνωση παιδιών. Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία/ ελλειματική προσοχή/ υπερκινητικότητα/ ΔΕΠΥ. Υλικό για το δάσκαλο Ε δημοτικού, τον ειδικό παιδαγωγό, το γονιό και το μαθητή. Βοηθήματα γλώσσας Ε δημοτικού.

Καρτέλες, παιχνίδια και ασκήσεις για ΣΥΛΛΑΒΕΣ και ΛΕΞΕΙΣ. Ενώνω καρτέλες συλλαβών και φτιάχνω λέξεις. Φύλλα εργασίας και βοηθήματα για την ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ των παιδιών. Παιχνίδια τόμπολας με λέξεις. Επαναληπτικές ασκήσεις δημοτικού κ.α. Εκπαιδευτικό υλικό Ε δημοτικού και ασκήσεις. Δωρεάν, προς εκτύπωση.

Επαναληπτικές Ασκήσεις Ε Δημοτικού

Αντίστοιχα περιλαμβάνουν Φυλλάδια Εργασιών με Ασκήσεις για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου που θα διευκολύνουν τον γονέα και τον μαθητή στην κατανόηση του μαθήματος αλλά και στην επανάληψη.

Είναι προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πρώτη γραφή και ανάγνωση με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. Πολλές από αυτές τις εργασίες είναι κατάλληλες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα Ε Δημοτικού

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικά Ε Δημοτικού

 1. Ασκήσεις επανάληψης

 2. Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

 3. Φυσικοί αριθμοί

 4. Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

 5. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

 6. Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

 7. Πολλαπλάσια και διαιρέτες – Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

 8. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

 9. Κριτήρια διαιρετότητας

 10. Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

 11. Επαναληπτικό 1

 12. Οι κλασματικοί αριθμοί

 13. Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

 14. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

 15. Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

 16. Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

 17. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

 18. Πρόσθεση και αφαίρεση μεικτών αριθμών

 19. Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί

 20. Διαίρεση κλασμάτων

 21. Αναγωγή στη μονάδα

 22. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

 23. Επαναληπτικό 2

 24. Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

 25. Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

 26. Πιθανότητες

 27. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

 28. Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

 29. Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

 30. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

 31. Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με δεκαδικούς αριθμούς

 32. Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

 33. Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

 34. Προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης στους δεκαδικούς αριθμούς

 35. Η έννοια του ποσοστού

 36. Προβλήματα στα ποσοστά

 37. Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

 38. Προβλήματα με φυσικούς, δεκαδικούς, κλάσματα και ποσοστά

 39. Οι αρνητικοί αριθμοί

 40. Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

 41. Ισότητες και ανισότητες

 42. Επαναληπτικό 3

 43. Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

 44. Προσανατολισμός στον χώρο

 45. Είδη γωνιών και μέτρηση γωνιών – Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές

 46. Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

 47. Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος – Μήκος κύκλου

 48. Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθογωνίου τριγώνου – Μονάδες μέτρησης μήκους και εμβαδού

Επαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Ε Δημοτικού

 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

 2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

 3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

 4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

 5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

 6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

 8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

 9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

 10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

 11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

 12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

 14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

 15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

 16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

 17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

 18. α.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (Α΄ΜΕΡΟΣ) – β.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου (Β΄ΜΕΡΟΣ)

 19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

 20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

 21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

 22. α΄. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (Α΄ΜΕΡΟΣ) – β΄. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους (Β΄ΜΕΡΟΣ)

 23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

 24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

 25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

 26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

 27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

 28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

 30. α.Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους – β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης 

 31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

 33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

 34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

 35. α. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη – β. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

 36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γεωγραφία Ε Δημοτικού

 1. Οι χάρτες, ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

 2. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

 3. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας

δωρεάνΔωρεάν φύλλα εργασίαςΕ΄ ΔημοτικούΕκπαιδευτικό υλικό Ε δημοτικούΕπαναληπτικές ΑσκήσειςΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γεωγραφία Ε ΔημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσα Ε ΔημοτικούΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΕπαναληπτικές Ασκήσεις Ιστορία Ε ΔημοτικούΕπαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικά Ε ΔημοτικούΦύλλα εργασίας