Σχεδιαγράμματα Ιστορίας της Ε τάξης

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας της Ε τάξης: Τα παρακάτω σχεδιαγράμματα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις απαιτήσεις μου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, αλλά και για να βοηθήσουν τους μαθητές μου στη μελέτη τους στο σπίτι.

Εξυπακούεται ότι ο καθένας μας έχει τον δικό του τρόπο για να διδάσκει ή να βοηθάει τους μικρούς του μαθητές.

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας της Ε τάξης

Α΄ ενότητα: Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

Β΄ ενότητα: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

Γ΄ενότητα: Το βυζαντινό κράτος, μια δύναμη που μεγαλώνει

Δ΄ ενότητα: Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

Ε΄ ενότητα: Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους

Στ΄ ενότητα: Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

Ζ΄ ενότητα: Θέματα από τη Βυζαντινή Ιστορία

Μην ξεχνάτε όμως ότι το καλύτερο υλικό είναι εκείνο που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Επιλέξτε ένα μάθημα κάθε χρονιά και προσπαθήστε να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό υλικό. Τολμήστε το και μαζί με εσάς θα βγουν κερδισμένοι και οι μικροί σας μαθητές!

Το βρίσκαμε εδώ

Ε τάξηςΕ΄ ΔημοτικούΙστορίαΙστορία Ε΄ ΔημοτικούΣχεδιαγράμματα ΙστορίαςΣχεδιαγράμματα Ιστορίας της Ε τάξης