Γλώσσα Ε τάξη – Υποστηρικτικό υλικό

Γλώσσα Ε τάξη – Υποστηρικτικό υλικό: Παρακάτω θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για την Γλώσσα στην Ε Τάξη του Δημοτικού.

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία αυτών των κειμένων, οι οποίες αφορούν στους βασικούς άξονες και τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Ε τάξη του Δημοτικού.

Υποστηρικτικό υλικό για τις ενότητες:

ΓλώσσαΓλώσσα Ε τάξηΓλώσσα Ε τάξη - Υποστηρικτικό υλικόΕ΄ τάξηΥποστηρικτικό υλικό