​Επανάληψη Μαθηματικά Ε τάξης

​Επανάληψη Μαθηματικά Ε τάξης: Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τα Μαθηματικά της Ε τάξης Δημοτικού (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών και Βιβλίο Εκπαιδευτικού) βασίζεται τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ), όσο και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» για τα Μαθηματικά.

Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το υλικό, από τη μια μεριά, να διαθέτει τον επιστημονικό προσανατολισμό βάσει της διεθνούς έρευνας και εμπειρίας σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών και, από την άλλη μεριά, να είναι εφαρμόσιμο στη διδακτική πράξη.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού φιλοδοξεί να διευκολύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να βιώσουν μία πλούσια, ουσιαστική και ενδιαφέρουσα μαθηματική εμπειρία.

​Επανάληψη Μαθηματικά Ε τάξης

Ε τάξηςΕπανάληψη​Επανάληψη Μαθηματικά​Επανάληψη Μαθηματικά Ε τάξηςΜαθηματικά