Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου: Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου + συγκριτικός βαθμός – Κλίση θηλυκών σε ου και συγκριτικός βαθμός

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου


-ουΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα ΕργασίαςΘηλυκά ουσιαστικάΘηλυκά ουσιαστικά σε -ουΦύλλα εργασίας