Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οριζόντιες διαιρέσεις

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οριζόντιες διαιρέσεις της προπαίδειας του 7,8 και 9

Πώς κάνουμε διαιρέσεις διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο

1.Εξετάζουμε πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης στο πρώτο ψηφίο του διαιρετέου ή σε όλο το διαιρετέο, αν δε χωράει στο πρώτο ψηφίο, και το γράφουμε στο πηλίκο.

2. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που γράψαμε στο πηλίκο με το διαιρέτη και αυτό που βρίσκουμε το αφαιρούμε από το διαιρετέο και το αποτέλεσμα το γράφουμε από κάτω.

3. Κατεβάζουμε και τον επόμενο αριθμό του διαιρετέου και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία

Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε όταν ο διαιρετέος είναι τριψήφιος και τετραψήφιος αριθμός!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο αριθμός που θα κατεβάσουμε από το διαιρετέο είναι μικρότερος από το διαιρέτη και δε χωράει, βάζουμε στο πηλίκο 0 , ενισχύουμε το διαιρετέο με 0 και ξαναρωτάμε! (πχ η διαίρεση 42 : 4)

4.(Όταν σε κάποια στιγμή ο αριθμός στους διαιρετέους είναι μικρότερος από το διαιρέτη, τον ενισχύουμε με ένα (0) μηδέν και βάζουμε κόμμα στο πηλίκο. Έτσι βρίσκουμε και δεκαδικά ψηφία στο πηλίκο.)

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οριζόντιες διαιρέσεις


ΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα ΕργασίαςΟριζόντιες διαιρέσειςΦύλλα εργασίας