Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Τα οριστικά άρθρα, επίθετα και ουσιαστικά

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Τα οριστικά άρθρα, επίθετα και ουσιαστικά

Τα άρθρα

(Οριστικό και Αόριστο)

Α) οριστικό άρθρο: ο, η, το

Β) αόριστο άρθρο: ένας, μία ένα

Ουσιαστικά

Οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα, ζώα, πράγματα,

ενέργεια (γράψιμο) , κατάσταση (σιωπή), ιδιότητα ( σοβαρότητα)

Επίθετα

Οι λέξεις που μας δείχνουν τι λογής είναι το κάθε ουσιαστικό που συνοδεύουν και έχουν τρία γένη

(Π.χ. Ο καλός(επίθετο) μαθητής(ουσιαστικό) ή Ο μαθητής(ουσιαστικό) είναι καλός(επίθετο)).

 

 


ΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα Εργασίαςεπίθετα και ουσιαστικάοριστικά άρθραΦύλλα εργασίας