Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Προπαίδεια

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας: Από τα μέσα της Β Δημοτικού, οι μικροί μαθητές αρχίζουν σιγά-σιγά να έρχονται σε επαφή με την έννοια του πολλαπλασιασμού και της προπαίδειας. Και παρόλο που αν πάρουν τον χρόνο τους, τα περισσότερα παιδιά θα καταφέρουν να υπολογίσουν πόσο μας κάνει π.χ. 6 x 7, η δασκάλα συνήθως απαιτεί η προπαιδεία να μαθαίνεται από τα παιδιά «απ΄έξω και ανακατωτά», προκειμένου να μπορούν να κάνουν τις πράξεις με το μυαλό τους, πολύ γρήγορα.

Μέχρι το τέλος της Γ Δημοτικού, το παιδί θα πρέπει πλέον να ξέρει καλά την προπαίδεια από το 1 έως το 10 –κάτι που για πολλούς μικρούς μαθητές (και για ουκ ολίγους ενήλικες) φαντάζει βουνό!

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Προπαίδεια

 


ΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα ΕργασίαςπροπαίδειαΦύλλα εργασίας