Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οι μέρες της εβδομάδας

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας: Η εβδομάδα είναι μονάδα χρόνου οριζόμενη ίση με το χρονικό διάστημα που απαρτίζεται από επτά συνεχόμενα ημερονύκτια. Ο κύκλος επτά ημερών τρέχει ανεξάρτητα από τον κύκλο ενός ημερολογίου.

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οι 7 ήμερες της εβδομάδας

Η εβδομάδα αποτελεί το κυρίως χρονικό διάστημα για τον κύκλο των εργάσιμων ημερών. Σήμερα, οι ημέρες της εβδομάδας στην ελληνική γλώσσα φέρουν τα ονόματα: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ σε άλλες γλώσσες φέρουν τα ονόματα πλανητών.

Δηλαδή, για τις ημέρες Δευτέρα μέχρι Πέμπτη δε χρησιμοποιούνται ονόματα, αλλά τακτικά αριθμητικά.

Διαδραστικά Φύλλα Εργασίας – Οι μέρες της εβδομάδας

 

 


ΔιαδραστικάΔιαδραστικά φύλλα ΕργασίαςΦύλλα εργασίας