Ασκήσεις β δημοτικού μαθηματικά

Ασκήσεις β δημοτικού μαθηματικά: Εδώ θα βρείτε Ασκήσεις – εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της β δημοτικού. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Στόχος είναι η διερεύνηση, ανακάλυψη και βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται στη Β δημοτικού. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά διδακτικών προτάσεων όπως:

Βιβλίο Α Τεύχος

Βιβλίο Β Τεύχος

Τετράδιο Α Τεύχος

Τετράδιο Β Τεύχος

– Η κατανόηση των αριθμών από το 20 και το 100 μέχρι το 1000.

– Η εκμάθηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με ποικίλους τρόπους και τεχνικές σε μονοψήφιους, διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.

– Η εκμάθηση της πράξης του πολλαπλασιασμού.

– Η σύλληψη της έννοιας του μοτίβου καθώς και η δυνατότητα μέτρησης του χρόνου, του μήκους και του βάρους.

– Η επίλυση ποικίλων προβλημάτων από την καθημερινή ζωή των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους.

Ασκήσεις β δημοτικού μαθηματικά

ΑσκήσειςΑσκήσεις β δημοτικού μαθηματικάΒ΄ ΔημοτικούΜαθηματικά