Ασκήσεις ορθογραφίας Ε Δημοτικού (Μέρος 1)

Ασκήσεις ορθογραφίας Ε Δημοτικού: Πολύ μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διόρθωσης αλλά και η ποικιλία μεθόδων για τη διδασκαλία της. Καλό είναι να υπάρχουν πολλές και εναλλακτικές δραστηριότητες.

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό δημοτικού, για εκτύπωση. Ασκήσεις, φύλλα εργασίας, φυλλάδια, σταυρόλεξα και βοηθήματα για την Ελληνική γλώσσα. Υλικό για παιδιά δημοτικού. Παιχνίδια και ασκήσεις με δίψηφα σύμφωνα.

Ασκήσεις ορθογραφίας Ε Δημοτικού (Μέρος 1)

Ελέγξτε τις γνώσεις σας στην ύλη του σχολικού βιβλίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2) (3)
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1)
ΕΝΟΤΗΤΑ 9
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4) (5)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2) (3)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 10
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4) (5)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2) (3)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
 • Πατήστε στο λάθος: (1) (2) (3) (4)
 • Βοηθήστε τη μαϊμού: (1) (2)
 • Βοηθήστε το σκυλάκι: (1) (2)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣΑσκήσεις ορθογραφίας Ε ΔημοτικούΕ΄ Δημοτικού