Ζωγραφίζω τους αριθμούς από το 1 ως το 10

Ζωγραφίζω τους αριθμούς: Φύλλα εργασίας σε pdf για εκτύπωση, για να μάθουν τα παιδιά τους αριθμούς, ζωγραφίζοντάς τους!

Ζωγραφίζω τους αριθμούς από το 1 ως το 10

  1. Ο αριθμός 1: Αρχίστε με ένα μικρό κατευθυνόμενο πηγαίο βέλος που δείχνει προς τα πάνω. Αυτό είναι το “1”.
  2. Ο αριθμός 2: Σχεδιάστε δύο παράλληλες γραμμές που τρέχουν πλάι-πλάι, κάνοντάς τον αριθμό “2”.
  3. Ο αριθμός 3: Φτιάξτε ένα κύμα που κυλάει προς τα δεξιά και προς τα κάτω, σαν να ήταν ένα πλοίο στον ωκεανό.
  4. Ο αριθμός 4: Ζωγραφίστε ένα τετράγωνο με τέσσερεις ίσες πλευρές.
  5. Ο αριθμός 5: Φτιάξτε μια χέρα με πέντε δάχτυλα ανοιχτά.
  6. Ο αριθμός 6: Σχεδιάστε μια άνω και μια κάτω καμπύλη γραμμή, κάνοντας τον αριθμό “6”.
  7. Ο αριθμός 7: Ζωγραφίστε μια γραμμή με μια μικρή προεξοχή προς τα δεξιά στο τέλος της.
  8. Ο αριθμός 8: Δημιουργήστε δύο κύκλους που συγκρούονται, παρόμοιους με το σύμβολο του άπειρου “∞”.
  9. Ο αριθμός 9: Ζωγραφίστε ένα μεγάλο γράμμα “9” με έναν κύκλο στο κάτω μέρος.
  10. Ο αριθμός 10: Φτιάξτε δύο κύκλους που βρίσκονται πλάι-πλάι, σαν ένα ζευγάρι γυαλιά.

Αυτές οι περιγραφές θα σας βοηθήσουν να ζωγραφίσετε κάθε αριθμό με διαφορετικό τρόπο και φαντασία!

1 ως το 10Ζωγραφίζω τους αριθμούς