Ζωγραφίζω τους αριθμούς από το 1 έως το 10

Ζωγραφίζω τους αριθμούς από το 1 έως το 10: Διαθεματικά φύλλα εργασίας για μια ευχάριστη γνωριμία και διδασκαλία των μαθηματικών για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.

Οι διασκεδαστικές μαθηματικές δραστηριότητες στοχεύουν στην κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών , στη γνωριμία των αριθμών και της αριθμητικής την ανακάληψη των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και των πρώτων μαθηματικών πράξεων για την Α δημοτικού.

Οι δημιουργικές αυτές ασκήσεις αποτελούν ένα πιο πρακτικό κατανοητό και κυρίως διασκεδαστικό τρόπο προσέγγισης του μαθήματος των Μαθηματικών

Ζωγραφίζω τους αριθμούς από το 1 έως το 10

Ζωγραφίζω αριθμούςΖωγραφίζω το 1Ζωγραφίζω το 10Ζωγραφίζω το 2Ζωγραφίζω το 3Ζωγραφίζω το 4Ζωγραφίζω το 5Ζωγραφίζω το 6Ζωγραφίζω το 7Ζωγραφίζω το 8Ζωγραφίζω το 9Ζωγραφίζω τους αριθμούς