Μαθηματικά Α Δημοτικού Βοήθημα Προετοιμασίας

Μαθηματικά Α Δημοτικού Βοήθημα: Είναι αυτονόητο πως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά αποτελούν τις δύο βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η εκπαίδευση και η μορφωτική ανάπτυξη του παιδιού.

Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί στο παιδί προτού ολοκληρώσει την προσέγγισή του σ’ αυτούς τους δύο τομείς θα είναι καθοριστικά αρνητικό για όλη την παραπέρα εξέλιξή του.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου (που απευθύνεται σε γονείς που έχουν παιδιά 4 ως 6 χρόνων και σε νηπιαγωγούς) είναι τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 • Τα Μαθηματικά είναι «δύσκολα»;
 • Τι είναι τα Μαθηματικά
 • Ο κόσμος του παιδιού
 • Εμπειρίες με υλικά – ασυνεχή και συνεχή
 • Εμπειρίες σχετικές με τις διαστάσεις, το σχήμα και το μέγεθος
 • Εμπειρίες σχετικές με τη χωρητικότητα, την αντιστοιχία και τη μέτρηση
 • Εμπειρίες σχετικές με τα ονόματα και τα σύμβολα των αριθμών
 • Το πλαίσιο της εργασίας μας με το παιδί

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 • Εμπειρίες με σχέσεις
 • Πρώτες εμπειρίες ταξινόμησης
 • Η έννοια του συνόλου
 • Άλλες ταξινομήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 • Παιχνίδια με την άμμο
 • Παιχνίδια με το νερό
 • Ζωγραφική, σχέδια και κατασκευές
 • Μουσική και κίνηση
 • Παιχνίδια – κατασκευές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 • Αντιστοιχία «ένα με ένα»
 • Άλλοι τύποι αντιστοιχίας
 • Η έννοια της διάταξης
 • Η έννοια του «περιέχεται»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

 • Εισαγωγή στην έννοια του αριθμού

Μαθηματικά Α Δημοτικού Βοήθημα Προετοιμασίας

Βοήθημα ΠροετοιμασίαςΜαθηματικά Α Δημοτικού Βοήθημα ΠροετοιμασίαςΜαθηματικά Α' Δημοτικού