Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής

Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής: Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων στα κείμενα, πεζά και ποιητικά, της Λατινικής, κυρίως της κλασικής εποχής. Είναι μία εύχρηστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή λεξιλογικής πληροφόρησης για όποιον διαβάζει ένα λατινικό κείμενο.

Απευθύνεται πρωτίστως σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε εκείνους τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται να μελετήσουν από το πρωτότυπο κείμενα της λατινικής γραμματείας. Επιπλέον, η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αναζήτησης που παρέχει η ηλεκτρονική μορφή καθιστά το παρόν λεξιλόγιο ιδιαίτερα εύχρηστο για όσους ασκούνται στο λεγόμενο «αντίστροφο», δηλαδή στη μετάφραση κειμένου από τη νέα ελληνική στη λατινική γλώσσα.

Οι λέξεις παρουσιάζονται ανά γράμμα σε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Σε παρένθεση προσφέρονται βασικές γραμματικές πληροφορίες για τα λήμματα (όπως π.χ. κλίση, γένος) και στη συνέχεια παρατίθενται οι συχνότερες και επικρατέστερες σημασίες τους. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη, καθώς και χρήσιμοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για διαδικτυακά λεξικά της λατινικής γλώσσας με ελεύθερη πρόσβαση.

Βασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής

legislegitLegoΒασικό Λεξιλόγιο της Λατινικής