Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Α – Β – Γ Λυκείου

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Α – Β – Γ Λυκείου: Για να εκφραστεί μια σκέψη, μια επιθυμία ή ένα συναίσθημα, δηλαδή για να σχηματιστεί λόγος, οι λέξεις, όπως και στη νέα ελληνική γλώσσα, συντάσσονται, δηλαδή μπαίνουν η μια κοντά στην άλλη, σύμφωνα με ορισμένους κανόνες.

Οι κανόνες αυτοί, οι συντακτικοί κανόνες, εξετάζονται στο μέρος της Γραμματικής που λέγεται Συντακτικό.

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Α – Β – Γ Λυκείου

Συντακτικό της Αρχαίας ΕλληνικήςΣυντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Α ΛυκείουΣυντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Β ΛυκείουΣυντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γ Λυκείου